Александър Геров

Библиография на литературата за него

 

КНИГИ:

1. ДЕЛЧЕВ, Борис. Родени между две войни. Лит. очерци. С., Бълг. писател, 1963. 324 с.

За Цветан Спасов, Веселин Ханчев, Божидар Божилов, Александър Геров, Иван Радоев, Александър Вутимски.

2. МОЧУРОВ, Атанас. Александър Геров. С., Бълг. писател, 1970. 95 с. (Лит.-крит. очерци).

3. ЯНЕВА, Катя. Александър Геров. [Разговори, беседи]. С., БАН, 1978. 93 с. (Лит. анкети).

4. НАИМОВИЧ, Максим. Едно поколение. [Лит.-крит. очерци]. С., Бълг. писател, 1981. 192 с.

За Веселин Ханчев, Богомил Райнов, Иван Пейчев, Валери Петров, Божидар Божилов, Александър Геров, Александър Вутимски.

5. КУНЧЕВ, Божидар. Александър Геров. Лит.-крит. очерк. С., Наука и изкуство, 1987. 120 с.

 

СТУДИИ, СТАТИИ, РЕЦЕНЗИИ:

6. БОЯДЖИЕВА, Р. Литературен сборник „Праг“. [Рец.]. – Ученич. подем, 1938, № 1, с. 10.

7. КУМАНОВ, Антон. Литературен сборник „Праг“.[Отзи­ви]. – Нова камбана, № 624, 1938, с. 4.

8. КАЛЧЕВ, Камен. Младата българска литература. – Завой, № 37, 1941, с. 2.

9. МАНДИКОВ, Ас. Млади лирици в сп. „Златорог“. [Отзиви]. – Зора, № 6481, 1941, с. 6.

10. НОНЕВ, Богомил. Най-интересните прояви в българската литература през 1942 год. – Просвета, 1942, № 6, с. 372–377.

11. БАДЕВ, Йордан. Грешен път на развитие. (За поетите от новото време). – Зора, № 7131, 1943, с. 6.

12. БАДЕВ, Йордан. Криза в поезията. – Зора, № 7114, 1943, с. 6.

13. ГИНДЕВ, Панайот. Поезията на Ал. Геров. [Рец. за „Ние хората“]. – Правда, № 1026–1027, 1943, с. 4.

14. ГОСПОДИНОВ, П. „Ние хората“. [Рец.]. – Лит. глас, № 601, 1943, с. 3.

15. ДЕЛЧЕВ, Борис. Към приобщаване с хората. [Рец. за „Ние хората“.]. – Заря, № 6454, 1943, с. 4.

16. РАЛИН, Радой. „Ние хората“ – стихотворения от Ал. Геров. [Критика]. – Бург. Фар (Бургас), № 6349, 1943, с. 2.

17. СМИРНОВ, Ат. Безполезно новаторство. – Дъга, № 575, 1944, с. 4.

18. КОНСТАНТИНОВ, Георги. Александър Геров. (Био­библиогр. очерк). – В: Константинов, Г. Български писатели. С., 1947, с. 446.

19. КЮЛЯВКОВ, Крум. Между бреговете. – В: Кюлявков, К. Изкуство и политика. С., 1947, с. 349–352.

20. СЕГРЕНСКИ, Ал. За поезията на настоящето. – Култ. живот, № 7, 1947, с. 2.

21. „Два милиарда“ – стихове от Ал. Геров. [Рец.]. – Младеж, 1948, № 4, с. 61.

22. ДОБРЕВ, Д. Насоки за развитието на нашата художествена литература и осъществени задачи през 1947 год. – Земя и труд, 1948, № 5–6, с. 255–270.

23. НАИМОВИЧ, Максим. „Два милиарда“. [Рец.]. – Лит. фронт, № 32, 24 апр. 1948, с. 3.

24. ПЕТРОВ, Емил. Дезориентираща поезия. („Два милиар­да“ – стихове от Ал. Геров). [Рец.]. – Раб. дело, № 79, 1948, с. 3.

25. РАДЕВ, Христо. „Два милиарда“ – стихове от Ал. Геров. [Рец.]. – Зем. знаме, № 521, 1948, с. 4.

26. ГЕНОВ, Тодор. Господари и слуги. [Рец.]. – Септември, 1949, № 6, с. 150–151.

27. АКЬОВ, В. Поезията на Ал. Геров. – Лит. фронт, № 22, 2 февр. 1950, с. 2.

28. НАИМОВИЧ, Максим. Александър Геров. „Сти­хо­тво­ре­ния“. [Рец.]. – Септември, 1950, № 8, с. 148–150.

29. ДИСКУСИЯТА по проблемите на съвременната пое­зия. – Септември, 1952, № 1, с. 143.

30. „Нашата сила“. Стихотворения и поеми. [Отзив за книга­та]. – Лит. фронт, № 33, 13 авг. 1953, с. 2.

31. ДЕЛЧЕВ, Борис. Мечти, действителност и поезия. „Нашата сила“ Стихове. [Рец.]. – В: Делчев, Б. Мъките на реалиста. С., 1954, с. 283–286.

32. УГРИН, Димитър. „Нашата сила“. Стихове от Ал. Геров. [Критика]. – Читалище, 1954, № 1, с. 39.

33. БОЖИЛОВ, Божидар. Отражението на втората им­пе­риа­ли­­стическа война в някои лирически творби. – Лит. мисъл, 1958, № 2, с. 49–68.

34. РАКОВСКИ, В. Между най-хубавото. “Най-хубавото”от Ал. Геров. [Рец.]. – Веч. новини, № 2251, 15 ноем. 1958, с. 4.

35. СЕГРЕНСКИ, Алексей. Съвременност и литература. – Ново време, 1958, № 11, с. 13–27.

36. БОЖИЛОВ, Божидар. Поезия на етичното начало. [Кри­ти­ка]. – Лит. мисъл, 1959, № 1, с. 112–118.

37. ВЕЛИКОВ, Ст. „Дете на прозореца“. Стихотворения от Ал. Геров. [Рец.]. – Пламъче, 1959, № 8, с. 38.

38. „Дете на прозореца“ от Ал. Геров. [Отзив за стиховете]. – Пламък, 1959, № 10, с. 103.

39. ВАСИЛЕВ, Йордан. За децата – съвременна поезия. [Крит. бележки]. – Нар. младеж, № 112, 12 май 1960, с. 3.

40. СТАНИШЕВ, Кръстьо. Александър Геров. – Родна реч, 1960, № 9, с. 4–5.

41. БОЖИЛОВ, Божидар. Поезия – оръжие. – Лит. фронт, № 42, 19 окт. 1961, с. 2.

42. ДУБЛЕВ, Димитър. Поеми за мъжеството. „Герои“. [Рец.]. – Лит. новини, № 3, 21 юни 1961, с. 6.

43. ЛИКОВА, Розалия. С голяма мисъл и дълбоко вълнение. – Младеж, 1961, № 5, с. 69–74.

44. НОНЕВ, Богомил. Човекът, който ненавижда мрака. „Стихотворения“. [Рец.]. – Отеч. фронт, № 5158, 30 март 1961, с. 4.

45. ПЕТРОВ, Емил. Във вярната орбита. – В: Петров, Е. Силата на поезията. С., 1961, с. 27–132.

46. ШОПКИН, Матей. Откровението на твореца. „Сти­хо­тво­ре­ния“. [Отзив]. – Нар. младеж, № 102, 1961, с. 3.

47. КАРОЛЕВ, Стоян. Поетическа идея и поетическо изоб­ра­же­ние. – Лит. мисъл, 1962, № 5, с. 22–38.

48. КОЛЕВСКИ, Васил. Поетите – пропагандисти на ко­му­низ­ма. – Лит. фронт, № 12, 22 март 1962, с. 2–3.

49. КЪНЧЕВ, Николай. „Обикновени приключения“. [Рец.]. – Септемврийче, № 39, 15 май 1962, с. 4.

50. КАРОЛЕВ, Стоян. Изображение и идейност в поезията. – Септември, 1963, № 2, с. 163–198.

51. КИРОВА, Лилия. С литературна вещина и … об­сто­я­тел­ст­ве­ност. „Родени между две войни“ от Б. Делчев. [Рец.]. – Лит. мисъл, 1964, № 6, с. 155.

52. ГЕОРГИЕВ, Л. Борба за стил. – Пламък, 1965, № 7, с. 80–95.

53. ДУДЕВСКИ, Христо. Отзив за „Приятели“. – Отеч. фронт, № 6583, 6 ноем. 1965, с. 4.

54. КАРАНФИЛОВ, Ефрем. За традицията, новаторството и някои техни особености в съвременната ни поезия. – Лит. мисъл, 1965, № 1, с. 80–81.

55. КАРАНФИЛОВ, Ефрем. Съвременност в интимната лирика. – В: Каранфилов, Е. Литературно-критически статии. Избрано. С., 1965, с. 194–195.

56. КАРОЛЕВ, Стоян. Цели и средства в поезията. – Сеп­тем­ври, 1965, № 3, с. 119–151.

57. СТОЯНОВ, Л. Поезия и правда. [Диалог]. – Лит. мисъл, 1965, № 4, с. 22.

58. ВАСИЛЕВ, Й. Хармонията на загубеното равновесие. „Фантастични новели“. [Рец.]. – Пламък, 1966, № 7, с. 104–106.

59. ВАСИЛЕВ, Михаил. Благодаря ти, моя малка вечност. „Приятели“. Отзив. – Лит. фронт, № 20, 12 май 1966, с. 2.

60. ЖЕЧЕВ, Тончо. За националната самобитност в ли­те­ра­тур­ното развитие. За „Неспокойно съзнание“. – Лит. мисъл, 1966, № 3, с. 26–27.

61. КОНСТАНТИНОВА, Елка. Тесни са традиционните рамки на жанра. „Фантастични новели“. [Рец.]. – Септември, 1966, № 11, с. 231–235.

62. ЛАЗОВСКИ, Ат. Фантастично жизнелюбие. „Фантастични новели“. [Рец.]. – Лит. фронт, № 30, 21 юли 1966, с. 2.

63. МОЧУРОВ, Ат. [Рец. за „Приятели“] . – Пламък, 1966, № 2, с. 105–106.

64. ПАУНОВСКИ, Иван. Образи на сърцето и мисълта. – Нар. младеж, № 91, 17 май 1966, с. 4.

65. ПЪКОВА, Мария. За живота и за човека. „Приятели“. [Рец.]. – Учит. дело, № 54, 12 юли 1966, с. 4.

66. БОЗДУГАНОВ, Никола. Изстраданият смях на поета. „Инжекции“. [Рец.]. – Пламък, 1967, № 6, с. 75.

67. ЛИКОВА, Розалия. Някои насоки на съвременната поезия. – Пламък, 1967, № 9, с. 55–63.

68. СВИЛЕНОВ, Ат. Малката стая на поета и големият свят. Интервю. – Нар. култ., № 38, 23 септ. 1967, с. 3.

69. КОЛАРОВ, Ст. Поетът във времето. „Свободен стих“. [Рец.]. – Нар. култ., № 16, 20 апр. 1968, с. 3.

70. ЛАЗОВСКИ, Ат. Свободният стих на Александър Геров. [Рец.]. – Лит. фронт, № 17, 18 апр. 1968, с. 2.

71. МОЧУРОВ, Атанас. Младият Геров. – Септември, 1968, № 7, с. 207–224.

72. ХРИСТОВ, Й. Т. Така прочетох Геров. „Свободен стих“. [Рец.]. – Пламък, 1968, № 7, с. 78–79.

73. БОЖИЛОВ, Божидар. Вечно младият Александър Геров. – Лит. фронт, № 20, 15 май 1969, с. 3.

74. ВЕЛИКОВ, Стефан. Тайните на писателския труд. Срещи и разговори с поета. – Пламък, 1969, № 10, с. 56–60.

75. ГЕОРГИЕВ, Любен. Щастливата поетична звезда на Александър Геров. – Септември, 1969, № 5, с. 233–241.

76. ТОПАЛОВ, Кирил. Книга на неспокойствието. „По­ли­ти­че­ска поезия. Избрано“. [Рец.]. – Нар. младеж, № 219, 18 септ. 1969.

77. ВЕЛЧЕВ, Петър. Бог на вселената ми е ума… „Прашинки“. [Рец.]. – Септември, 1974, № 5, с. 235–238.

78. ЗАРЕВ, Пантелей. Двама съвременни поети: Валери Петров и Александър Геров. – Лит. мисъл, 1975, № 1, с. 3–23.

79. ПАУНОВСКИ, Иван. Дяволската спирала на безсмъртието. – Пламък, 1976, № 8, с. 168–171.

80. ПЕТРОВ, Здравко. Това мечтателно сърце… – Пулс, № 19, 14 септ. 1976, с. 4.

По повод „Фантастични новели“ на Ал. Геров.

81.ТОДОРОВА, Мариана. Творческият свят на Александър Геров. – Съвременник, 1977, № 2, с. 188–196.

82. ХАДЖИКОСЕВ, Симеон. Александър Геров без грим и ретуш. – В: Хаджикосев, С. Критически пристрастия. С., 1977, с. 42–56.

83. ВАСИЛЕВ, Михаил. Подкана за надежда. – В: Василев, М. Редове за поезията. С., 1978, с. 79–88.

84. ТОДОРОВА, М. Александър Геров. – В: Тодорова, М. Лирика и време. С., 1978, с. 50-109.

85.КУНЧЕВ, Божидар. „Аз съм оптимист по философия…“. – Септември, 1978, № 1, с. 213–227.

86. ЯНЕВА, Катя. Общуване с времето – един въпрос от ран­на­та лирика на Александър Геров. – В: Проблеми на новата бъл­гар­ска литература. Сб. в чест на 80-год. на акад. Г. Цанев. С., 1978, с. 302–322.

87. БЕНЧЕВ, Минко. Докосване до твореца. – Лит. фронт, № 21, 24 май 1979, с. 3.

88. ДАВИДОВ, Нешо. С горенето на епохата. – Пламък, 1979, № 5, с. 158–160.

89. КУНЧЕВ, Божидар. Александър Геров. – Лит. мисъл, 1979, № 1, с. 105–113.

90. КУНЧЕВ, Божидар. „И бе истински моя живот…“. – А Б В, № 22, 29 май 1979, с. 5.

91. МУТАФОВ, Енчо. Поетическото слово като поведение. – Септември, 1979, № 5, с. 229–240.

92. СТЕФАНОВ, Христо. Вярата на поета. – Пулс, № 12, 5 юни 1979, с. 6.

93. ЧОЛАКОВ, Здравко. Лирико-философските открития на Александър Геров. – В: Чолаков, З. Философски проблеми в българската поезия. С., 1979, с. 228–275.

94. ЯНЕВА, Катя. „Неспокойно съзнание“ – бележки за ху­до­же­ствената идея и нейната реализация. – Лит. мисъл, 1979, № 5, с. 64–84.

95. ДЕЛЧЕВ, Борис. Оптимизъм и трагика. – В: Делчев, Б. Избрани произведения. В 2 т. Т. 2. С., 1980, с. 73–104.

96. ПАУНОВСКИ, Иван. Състояние на духа. „Най-хубавото“. [Рец.]. – А Б В, № 3, 15 ян. 1980, с. 4.

97. ЯНЕВА, Катя. „Открито е челото ми за цялата вселена…“. Към характеристиката на Александър Геров. – Лит. история, 6, 1980, с. 26–40.

98. КУНЧЕВ, Божидар. Александър Геров – поетът от Ло­зе­нец. – София, 1981, № 1, с. 22–23.

99. КУЮМДЖИЕВ, Кръстьо. Мъченикът на земния рай. – Съвременник, 1982, № 1, с. 378–389.

100. ПЕТЕВ, Николай. Вярващите не оредяват. – В: Петев, Н. Тук, във времето. С., 1982, с. 55–67.

101. ЯНЕВА, Катя. „И когато сме двама…“. – Септември, 1982, № 8, с. 177–194.

102. ДОБРЕВ, Чавдар. „Най-хубавото“. Ал. Геров. –В: Добрев, Ч. Поезия и време. С., 1981, с. 128–148.

103. КУНЧЕВ, Божидар. „Душата ми беше невинна“. – В: Кунчев, Б. Един бял лист, едно перо. С., 1981, с. 28–72.

104. БЕНЧЕВ, Минко. Докосване до поета Александър Геров. – В: Бенчев, М. Увлечения. С., 1984, с. 25–36.

105. КУНЧЕВ, Божидар. „Трябва в нещо да се вярва“. – Родна реч, 1984, № 4, с. 61–62.

106. ПАУНОВСКИ, Иван. Автопортрети в поезията на Алек­сан­дър Геров. – Пламък, 1984, № 6, с. 132–149.

107. ПАУНОВСКИ, Иван. Геров и Ахматова. – Факел, 1985, № 4, с. 170–177.

108. МОЛХОВ, Яко. Гражданската лирика на Александър Геров. – В: Молхов, Я. Времето на критика. Кн. 2. С., 1985, с. 230–236.

109. БЕЛЯЕВА, Сабина. „Не остарява моят дух невръстен…“. „Внезапни стихотворения“. [Рец.]. – Септември, 1986, № 10, с. 245–247.

110. КУНЧЕВ, Божидар. „Аз трябва да бъда в центъра на живота“. – Пламък, 1986, № 10, с. 92–105.

111. КУНЧЕВ, Божидар. „Животът – нашата едничка страст“. – Септември, 1986, № 3, с. 226–239.

112. ТАСЕВ, Златко. „Внезапни стихотворения.“ [Рец.]. – Лит. фронт, № 33, 14 авг. 1986, с. 2.

113. ТОДОРОВА, Мариана. Поетическият свят на Александър Геров. – В: Литература, общество, идеи. [Сб.]. С., 1986, с. 208–244.

114. КАРОЛЕВ, Стоян. „От свойто просто щастие ми дайте“. – В: Каролев, Ст. Портрети и скици. С., 1986, с. 149–153.

115. НАНЖАГИЙН, Лхагва. Поет-космос. – Лит. фронт, № 28, 9 юли 1987, с. 8.

116. Монолозите на Тамара ГЕРОВА или пристрастни истини за Александър Геров. – Пламък, 1988, № 5, с. 116–126.

117. МИТЕВ, Камен. Облагородяваща поезия. – Родна реч, 1988, № 2, с. 58–59.

118. БОЖИЛОВ, Божидар. Лирикът. – Лит. фронт, № 25, 22 юни 1989, с. 3.

119. ПУНЕВ, Константин. „Споменът е рай, от който никой не може да ме изгони“. – Септември, 1989, № 8, с. 219–226.

120. ДУДЕВСКИ, Христо. „Аз“ и „ние“ в поезията на Алек­сан­дър Геров. Към проблема за личността на героя. – Ез. и лит., 1989, № 2, с. 14–26.

121. ЗАХАРИЕВА, Надежда. Женски заговор за „Сигнал БВ“. – Сигнал БВ, № 8, с. 5–7.

За поезията на Ал. Геров и Дамян Дамянов.

122. ЛИКОВА, Розалия. Александър Геров – поет на нрав­ст­ве­ното и философското неспокойствие. – Лит. мисъл, 1990, № 6, с. 9–18.

123. СУГАРЕВ, Едвин. Битие отвъд смъртта. – Септември, 1990, № 2, с. 241–246.

124. ПОПОВА, ВАЛЕНТИНА. „Дете на прозореца“. Поезията за деца на Александър Геров. – Икар, 1991, № 3, с. 12–16.

125. ФЪРКОВА, Марияна. Влизайте, но внимавайте да не събудите котака. – Кино, 1991, № 1, с. 64–68.

126. ШОПКИН, Матей. За любимия поет с обич. – София, 1991, № 11–12, с. 20.

127. ЯНЕВА, Катя. Поетът с „откритото чело“. – Дума, № 320, 27 дек. 1991.

128. ИМЕНА [Александър Геров]. – Лит. форум, № 43, 28 окт.–3 ноем. 1992, с. 2.

Съдържа: Поезията е начин на живот: Разговор с поета. – Божидар Божилов. Материалист-мистик. – Ани Илков. Говорещото мълчание. – Константин Пунев. Да се освободим от мрачните спомени.

129. 75 години от рождението на Александър Геров. – Дума, № 107, 14 май 1994, с. 9.

Съдържа: Чавдар Добрев. Една човешка вселена от радост и стенания. – Георги Геров. За градината, гълъбите и кучешката колиба. – Александър Геров. Докато сме живи се надяваме.[Интервю].

130. ФЪРКОВА, Марияна. Поглед през леко открехнатата врата. Разговори с Александър Геров. –Пламък, 1994, № 11–12, с. 3–9.

131. ЧОЛАКОВ, Здравко. Космосът на разцъфтялото глухарче. – Бълг. писател, № 12, 19 март 1996, с.1, 6.

132. [Отиде си Александър Геров]. – Дума, № 302, 29 дек. 1997, с. 6.

133. ГЕРОВ, Георги. Александър Геров 1919–1997. – Бълг. писател, № 1, 13 ян. 1998, с. 6.

134. КАРААНГОВ, Петър. Оголен нерв. – Бълг. писател, № 1, 13 ян. 1998, с. 1.

135. КУЗИДОВА, Ирина, Владимир Тороманов. Личният опит. (М. Фъркова. Моите петъци с Ал. Геров. Рец.) – Лит. вестник, № 37, 18–24 ноем. 1998, с. 4.

136. НАПУСНА ни един от най-значимите поети на съвре­мен­на България. –Лит. форум, № 1, 13 ян. 1998, с. 3.

137. НЕДКОВ, Здравко. Жива смърт. – Лит. форум, № 4, 3 февр. 1998, с. 7.

138. ПУНЕВ, Константин. Сбогуване чрез спомени. – Лит. форум, № 4, 3 февр. 1998, с. 6.

139. СТАВРЕВА, Лиляна. Младият Геров – за призванието на поета, за щастието, за любовта. – Лит. форум, № 4, 3 февр. 1998, с. 6.

140. ФИЛЕВА, Татяна. Разговори и мълчания с Александър Геров. – Пламък, 1998, № 9–10, с. 84–96.

141. ФИЛЕВА, Татяна. Тайната на непривързването. – Лит. форум, № 38, 1 дек. 1998, с. 8.

142. ХАДЖИКОСЕВ, Симеон. Последният рожден ден на Алек­сандър Геров. – Бълг. писател, № 23, 16 юни 1998.

143. ВЕЛЕВА, Ирина. Богатство. – Лит. форум, № 20, 25 май 1999, с. 3.

80 г. от рождението на Ал. Геров.

144. КУНЧЕВ, Божидар. Когато времето кристализира. – Лит. вестник, № 20, 26 май 1999, с. 10.

145. ТАЛАНТЛИВО. Да не се печата. Протокол № 9 от за­се­да­нието на редколегията на в. „Лит. фронт“. – Анти, № 30, 6 авг. 1999, с. 10.

146. ЧОЛАКОВ, Здравко. Александър Геров – „Как жестоко животът ни лъже…“ – Дума, № 113, 19 май 1999, с. 13.

147. ЯНЕВА, Катя. „Боже, колко бях горд…“ Щрихи към портрета на поета Ал. Геров. – Дума, № 45, 24 февр. 1999, с. 13.

148. ГРАНИТСКИ, Иван. Геров – скитник между живота и смъртта. [Спомени]. – Труд, № 13, 13 ян. 2001, с. 23.

149. НЕДКОВ, Здравко. Букварът на Александър Геров. – Бълг. писател, № 5, 7 февр. 2001, с. 10.

150. КУНЧЕВ, Божидар. Материалист – мистик (Александър Геров); Александър Геров: „Ще се мъча да живея“. – В: Кунчев, Б. Човешката участ. С., 2003, с. 191–260.